Ngô Tuấn Khanh, Trường THCS Sao Việt, Quận 7
Xin chào mọi người!
Mình tên là Jerry và mình sẽ nói về ước mơ của mình.
Mình rất muốn được làm bác sĩ vì mình muốn gia đình của mình và xã hội có sức khỏe tốt.
Mình sẽ kể một câu chuyện tại sao mình muốn làm bác sĩ.
Vào những lúc mình bị bệnh, mình luôn được gặp bác sĩ tên là Minh.
Bác ấy là một người rất thông minh, tài giỏi.
Bác ấy cũng rất hiền và gần gũi với mình.
Vì vậy mình muốn theo đuổi con đường trở thành một bác sĩ tốt như bác ấy.
Bây giờ mình sẽ đọc nhiều sách về y học và học hỏi từ những người có chuyên môn như bác ấy hoặc bác sĩ Shinya.
Nếu mình không đạt được giấc mơ, mình sẽ cố gắng, cố gắng và cố gắng cho đến khi mình đạt được mục đích.
Đây là một kỉ niệm mình muốn chia sẻ với bạn.
Vào một hôm mình bị ho do ăn mỳ tôm sống, bác sĩ cho mình thuốc nhưng không có tác dụng.
Lần thứ hai, mình đã thấy bác sĩ chảy mồ hôi để tìm thuốc, đó là thuốc xông nhưng vẫn không có tác dụng.
Lần thứ ba, nhìn bác vò đầu suy nghĩ làm mình không giấu nổi sự cảm động.
Mẹ đã cám ơn bằng cách tặng cho bác sĩ một cuốn lịch và hộp bánh.
Và giây phút đó mình quyết định trở thành một bác sỹ giỏi như bác sỹ Minh
Mình rất biết ơn những gì bác sỹ Minh đã làm để giúp mình vượt qua đợt ốm đó.
Cảm ơn vì đã lắng nghe!
Hello Everyone!
My name is Jerry and I will talk about my dream.
I really want to be a doctor because I want my family and our society have good health.
I will tell a story on why do I want to be a doctor.
When I was sick, I always meet a doctor. His name is Minh.
He is a clever and an excellent doctor.
Also he is a nice and he is very close to me.
Because I want to follow his path to be a good doctor.
Now I want to read books about medication and learn from experts just like him or Dr. Shinya.
If I can’t reach my dream, I will try again, again and again until I can achieve it.
There is a memory I would like to share to you.
One day, I was coughing heavily because I ate raw noodles.
The first time I come, he just gave me the medicine like usual but it didn’t works.
Then, I saw him sweating just for finding the right medicine, he gave me on inhaler to get rid of the sickness.
But it still doesn’t work.
Third time, when I look at him trying to find me the correct medicine.
And I can’t hold my tears.
At that moment, I decided to become a doctor to follow his path.
Mom gave him a calendar and biscuits to thank him.
I feel grateful for what he’s done to help me overcome my sickness.
Thank for your listening!