MÌNH MUỐN TRỞ THÀNH KẾ TOÁN TRƯỞNG GIỐNG MẸ


 

 

Bài tốt nghiệp của bạn Nguyễn Xuân An, THPT Nguyễn Gia Thiều.

Em mơ trở thành kế toán trưởng trong một công ty lớn như mẹ em.
Nó sẽ rất là khó đối với em.
Vì vô một công ty lớn đã khó rồi.
Mà còn làm kế toán trưởng nữa thì chắc chắn sẽ khó hơn rất nhiều
Nhưng em sẽ cố gắng
Như các bạn đẫ biết thì nhiệm vụ của một kế toán trưởng là tính những con số lớn mà không để sai sót.
Sẽ rất là khó để làm được việc này.
Để làm được việc này thì :
Thứ nhất: Em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ nhất là môn toán
Thứ hai: em sẽ hỏi mẹ để mẹ chỉ em thêm.
Tại sao lại hỏi mẹ???
Vì mẹ của em cũng là một kế toán trưởng .
Mẹ em có rất nhiều kinh nghiệm về nghề này.
Mẹ em có khả năng tính toán rất nhanh
Mẹ em đã có nhiều năm kinh nghiệm về nghề kế toán này. Mình rất ngưỡng mộ mẹ.
Và lí do em muốn trở thành một kế toán trưởng là :
Thứ nhất: Em có khả năng tính toán nhanh và học giỏi toán giống như mẹ của mình.
Thứ hai: Làm kế toán trưởng sẽ được rất nhiều tiền
Số tiền ấy thì em sẽ dùng để nuôi ba mẹ mình và nuôi gia đình của mình.

In my dream, I want to be a chief accountant in a big company like my Mom
It will be very difficult for me
It’s hard for a big company
To be a chief accountant will certainly be much harder
But I will try
As you know, the task of a chief accountant is to count big numbers without leaving any mistake behind.
It will be very difficult to do this
To do this:
First: I will try to study hard at math
Second: I wil try ask your mother to give me more
Why ask mother how to become an excelent chief accountant
Because my mother is also a chief accountant
My mother has a lot of experience with this job
My mother has ability to calculate very quickly
My mother has many years of experience in this accountant profession and I really admire her.
And the reason I want to become a chief accountant is:
First: You have tha ability to calculate fast and study math well like my mother
Second: do chief accoutant will be a lot lof money
That money will be used to feed my parents and raise my family.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *