Bạn đã bao giờ nghĩ rằng?
Khi tôi lớn lện tôi sẽ làm gì
Tôi thì rồi
Nhưng bây giờ tôi đã có câu trả lời
Tôi muốn trở thành mộ doanh nhân thành đạt
Tôi tự hỏi bản thân, tôi sẽ trở thành một doanh nhân nào
Một doanh nhân hiền lành?
Một doanh nhân độc ác?
Hay là một doanh nhân bình thường
À! Tôi muốn trở thành một doanh nhân hài hước và tích cực.
Tôi muốn tạo một môi trường mà mọi người có thể làm việc mà không có nhiều vấn đề.
 
Bố tôi là một doanh nhân
Ông ấy là một doanh nhân khá tốt
Ông ấy là chủ một công ti tên Handee
Ông ấy dậy tôi khá nhiều điều
Cách nói, những người nên nói cùng và cách nói trước đám đông
Ông ấy có thể không phải là doanh nhân giỏi nhất nhưng ống ấy rất tốt. Tôi tin là như vậy.
Ông ấy đã cho tôi nhiều cơ hội để học Piano, Tiếng Anh, cách nói chuyện
 
Tôi biết là trở thành một doanh nhân không dễ
Bạn phải biết cách kết bạn với nhiều người
Biết cách giữ công ti và mở rộng công ti
Tôi biết trên đường đi trở thành doanh nhân có thể khó, đôi khi tôi sẽ ngã.
 
Nhưng tôi sẽ sử dụng chùng thành bàn đạp để mở rộng công ti
Tôi sẽ học nhiều kĩ năng khác như nấu ăn, làm việc nhà, piano và bơi lội
Mục tiêu của tôi không phải để trở thành một doanh nhân bình thường.
Nhưng là, trở thành một doanh nhân thành đạt
Cảm ơn vì đã lắng nghe.

 

 

 

Have you ever wondered?
When we grow up what will we do?
I have!
now I have the answer for that question.
I want to become a successful bussiness man.
I wonder what kind of bussiness man I’ll be
A kind one?
A mean one?
Or an ordinary one?
Oh! I want to be a funny and positive one!
I want to create an enviroment where everyone can work together without lots of problems.
 
My dad is a bussiness man
He is pretty good one too
He is the owner of a company named Handee.
He taught me a lot of stuff.
For example, how to talk, who to talk with and how to talk in front of a lot of people.
He may not be the best bussiness man, but he is a good one, I believe that.
He gave me many opportunities to learn Piano, English and Social skills.
 
I know being a bussiness man is not easy.
You need to make friends and create strong network.
How to maintain our company and how to grow it.
I know on the journey of being a bussiness man maybe hard and sometime I will face lots of challenges.
 
But I will consider those challenges as stepping stone to grow company.
I will also try to master other skills like cooking, cleaning, Piano and Swimming.
My goal is to not become a ordinary bussiness man.
But to become a successful one.
Thank you for listening.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *