Xin chào mọi người
Mình tên là Louis
Hôm nay mình sẽ chia sẽ với các bạn về ba bài học mà mình đã học được ở làng Hama .
 
Bài học thứ nhất: tập yoga và thiền tốt cho sức khỏe.
Chúng ta đều có thể tập yoga vào buổi sáng để bắt đầu một ngày mới.
Vì sau giấc ngủ dài các cơ sẽ bị cứng lại.
Sau khi tập yoga buổi sáng tôi sẽ cảm thấy sảng khoái hơn
Còn thiền sẽ giúp tôi tĩnh tâm .
Và mình sẽ xem xét lại những điều mà mình đã làm được và chưa làm được trong ngày.
 
Bài học thứ hai: không ngại dơ bẩn ở làng Hama
Vào một hôm khi chơi đá bóng.
Tôi đi nhặt banh thì tôi bị té vào bùn và cảm thấy rất bình thường về nó.
Bởi vì ở đây té vào bùn là chuyện thường thấy
Nếu ở thành phố chỉ cần nước bẩn bắn vào tôi là tôi sẽ đi tắm ngay .
 
 
Và bài học cuối cùng ở Hama là làm thế nào để chà toilet sạch
Khi mới vào làng thì tôi ở team giặt đồ do chị Vicky phân công.
 
Tôi chỉ phụ giúp được những chuyện lặt vặt trong team như: bưng đồ đem đi phơi,đem đồ vào khi trời mưa….
 
Nhưng khi anh Khang( anh họ tôi ) chỉ tôi cách chà toilet thì tôi đã bỏ team giặt đồ để qua team chà toilet.
 
Thì lúc mới vào tôi chà không kĩ nên bị mắng.
 
Nhưng nhờ có chị Vicky nên tôi đã học cách chà toilet thế nào là sạch.
 
Cảm ơn vì mọi người đã lắng nghe.
Hello everybody
My name is Louis
Today I would like to share 3 lessons I learned at Hama village.
First is: meditating and doing yoga are good for my health
We could all try to do yoga in the morning as a kick start.
After we sleep our muscle
So doing yoga in the morning make me feel a lot better.
And meditating would make us calm down and chill.
And we can look back to see today what we complete and didn’t.
Secondly: Not to mind of dirty in Hama
One day when I was playing soccer,
I fell into the mud and felt nothing about it.
Because in here that is a normal things
If I was living back at my city, some dirty water could make me have a shower right away.
Last lesson: How to clean the toilet.
When I was in the village, I was in the laundry team assigned by sister Vicky
I only help with the chores in the team such as: carry clothes to go, bring items when it rains ….
But when Khang (my cousin) pointed me how to wash the toilet, I left the laundry team to go to the toilet team
When I just joined in, I didn’t know what to do so I got yelled at a lot.
But thanks for Vicky help, I know how to clean the toilet properly
Thank you for listening to me.