Mình là Kiệt, năm nay mình lên lớp 8 trường THCS Lê Độ, Đà Nẵng
Mình rất yêu gia đình mình.
Nhưng mình vẫn chưa dành nhiều thời gian cho gia đình.
Ở nhà, mình đi học từ sáng đến chiều, thời gian còn lại thì mình chỉ ngủ, làm bài tập và chơi game.
Mình thấy mình chưa gắn kết với gia đình cho lắm.
Từ khi đến Hama, mình thấy hối hận vì đã dùng thời gian quý báu để chơi game.
Còn nữa, lúc ở nhà, ba mẹ mình hay nói bây giờ dành dụm tiền để về già đi chơi.
Mình thấy thương ba mẹ lắm vì ba mẹ đã dùng tiền đi chơi của ba mẹ để cho anh em mình đi học.
Vì vậy mình mong muốn lớn lên thành đạt để không phụ lòng ba mẹ và có tiền cho ba mẹ mình thực hiện ước mơ.
Điều đầu tiên mong muốn là sẽ có thêm nhiều thật nhiều thời gian cho gia đình và giúp cho ba mẹ được đi chơi nhiều hơn.
Trong cuộc sống này, mình thấy rất nhiều người giàu nhưng sống đau khổ .
Trong khi đó nhiều người nghèo khó nhưng sống hạnh phúc yêu đời.
Nên điều thứ hai mình mong muốn là không cần phải giàu có nhưng có một cuộc sống hạnh phúc.
Ngoài ra thì mình rất muốn sống ở một nơi yên tĩnh, tránh xa phố xá ồn ào.
Lúc nào ở nhà cũng tiếng xe cộ qua lại tiếng còi xe rất to nên rất khó để tập trung làm việc.
Điều thứ ba mình mong muốn là có một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô.
Ngay bây giờ đây, mình đang cố gắng để tương lai đạt được ba điều ấy.
Mình sẽ nỗ lực hết sức có thể của mình vì tương lai của gia đình mình để thực hiện được ba điều mong muốn đó.
Cảm ơn vì mọi người đã lắng nghe.
 
 
My name is Kiet, I’m studying in Le Do secondary school, Da Nang city, grade 8.
I love my family so much.
But I just spend a little time for my family.
At home, I study at school all day, I use the remaining time to sleep, do homework and play game.
I find myself not very close to my family.
Since I came to Hama, I regret spending my precious time to play game.
Moreover, when I at home, my parents often say that now they are saving money to enjoy their old age
I feel sorry for them because they use the money to pay our brother’s tution instead of use it for travelling.
So I want to be come a successful person to don’t let my parents down and have money to make their dream come true.
The first thing I will do is having more and more time for my family and helping my parents to travel more.
In this life, I saw lots of rich living miserable life.
While many poor living with the love, joy and happiness.
Because of that, I just want to live happily and don’t need to be rich.
Beside, I would like to live in quiet place, stay away from noisy streets.
When I am at home, I always hear the sound of the vehicles, car horn loudly and it’s too hard to focus on doing my work or study.
The third thing I want is having a small house in the country side.
“Now, I am studying hard to achieve three things I’ve just mentioned.
I will do my best because of future of my family, and achieve dream my dream.”
 
Thank you for listening.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *