Người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi
Bạn đã bao giờ hỏi bản thân ai là người bạn yêu nhất?
Đó có phải bố mẹ bạn?
Đó có phải người yêu bạn?
Với tôi, tôi yêu bản thân mình nhất.
Vài người trong các bạn có thể nghĩ rằng “ồ! Cô gái kia thật ích kỉ”
Để tôi nói bạn tại sao tôi lại nghĩ vậy.
Khi tôi còn nhỏ tôi cho rằng mẹ tôilà người quan trọng nhất với tôi
Bởi vì mẹ nuôi tôi lớnbên cạnh tôi khi tôi ở trong những thăng trầm cuộc sống và cho tôi những lời khuyên hữu íchở những thời điểm mà tôi thực sự cần
Nhưng khi lớn lên một chút tôi nghĩ rằng tôi không thể sống nếu thiếu tình yêu
Tình yêu mà đến cho tôi hạnh phúc và động lực để theo đuổi mục tiêu của mình
Nhưng tôi nhận ra rằng mẹ của tôi không thể ở bên tôi trong chặng đường dài và tình yêu giống như 1 cơn gió đến và đi ngang qua đời tôi
Vì vậy tôi phải yêu bản thân mình trước
Nếu tôi ko tự yêu mình sao tôi có thể yêu và quan tâm người khác?
Một lần tôi thấy mình ở trong tình trang vô vọng và stress.
Không có ai ở đó.
Tôi phải tự đứng dậy và tìm động lực để bước tiếp bởi vì tôi biết rằng không ai có thể hiểu và yêu tôi hơn bản thân mình.
Vậy thì làm sao để tôi có thể yêu bản thân mình?
Nếu tôi thấy điều gì quá sức chịu đựng những thứ ảnh hưởng đến sức khỏe mình tôi sẽ không làm điều đó
Hoặc có ai làm tổn thương tôi.
Thay vì tức giận tôi sẽ hỏi bản thântại sao người ấy cư xử như vậy và đặt mình trong hoàn cảnh của họ để hiểu họ
Cách này khiến tôi cảm thấy cuộc sống dễ dàng hơn những gì tôi đã tưởng.
Và điều cuối cùng tôi muốn nói và về tình yêu.
Tôi đã từng buồn khi tôi không thể tìm ai đó hợp với mình .
Nhưng bây giờ nó không còn là vấn đề nữa.
Tôi sẽ yêu và chăm sóc người khác với một trái tim chân thành.
Và rồi tình yêu đích thực sẽ đến với cuộc đời tôi.
Là thế đó.
Vậy nên yêu bản thân bạn trước
Sau đó đến người khác.
Bạn sẽ hạnh phúc.
Bạn sẽ được yêu thương.
The most important person in my life
Have you ever asked yourself who is a person that you love the most ?
Is that your parents?
Is that your love?
To me, I love myself most.
Some of you might think that “oh!That girl is so selfish”.
Let me tell you why I think so.
When I was a child, I considered my mother was the most important person to me.
Because she raised me up, by my side when I was in ups and downs of life and gave me useful advices in the time that I really needed.
But when I grew up a little, I thought that I can’t survive without my love.
Love bring me happiness and motivations to pursue my dream.
But I realised that my mom can’t be with me in the long run and love is just a wind, come and go though my life.
So I must love myself first
If I’m not self-love, how can I love and care for others?
I once found myself in a hopeless and stressful situation.
Noone stayed there.
so I had to pick myself up and be strong to move on because I know that no one can understand and love me more than myself.
Then how can I love yourself?
If I see anything might make me suffering, things that affect to my health, I won’t do that.
Or there is someone hurting me.
Instead of angry, I will ask myself why he or she behaves like that and then put myself in his or her situation to understand and forgive them.
That way make me feel life is easier than I’ve been thought.
And the last thing I want to say is about love.
I used to be sad when I couldn’t find anyone suit for me.
But now it’s no longer be a matter.
I will love and take care of others with a sincere heart
Then my true love will come into my life
That’s it.
So love yourself first,
then others.
You will be happy.
You will be loved.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *