Người mà tôi ngưỡng mộ ? Tôi nghĩ đó chính là ông của tôi.
Ông năm nay 65 tuổi, ông là bác sỹ đã nghĩ hưu và chữa bệnh ở quê.
Ông tôi là một bác sĩ chăm chỉ, cần cù.
Ngày xưa, vì ông tôi là anh trai cả trong gia đình nên phải lo toan tất cả mọi thứ nên không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn.
Khi chiến tranh xảy ra, ông tôi đi bộ đội và phục vụ trong quân y, không tham gia vào việc giết người.
Sau chiến tranh , ông giải ngũ và bắt đầu đi học đại học.
Vì ông tôi vốn có bản tính chăm chỉ nên ông học rất giỏi mặc dù hồi bé ông không học giỏi.
Và sau khi ra trường , có rất nhiều nơi tuyển vào làm nhưng ông chỉ về quê và làm ở một bệnh viện gần nhà.
Và ông đã cống hiến được rất nhiều cho bệnh viện và trở thành một phần không thể thiếu được của bệnh viện huyện Đông Anh.
Khi ông về hưu, có nhiều người nhờ ông giúp đỡ về việc khám chữa bệnh và cũng có nhiều người đến để chúc mừng cho thành tích của ông. Em cảm thấy vui và tự hào về ông của em.
Em và ông cũng có nhiều điểm tương đồng và tương phản.
Ông và em đều đồng ý trong công việc phải làm đến nơi đến chốn
Em và ông hay tranh luận về các vấn đề trong cuộc sống, như con trai nhất thiết phải luôn luôn phải khoẻ mạnh để chăm sóc và bảo vệ cho gia đình. Và ông tôi thường đúng.
Có một câu chuyện ông đã giảng cho em mà em vẫn nhớ và truyền cảm hứng.
Khi en quên chưa làm 1 điều gì đó rất quan trọng và ông đã bắt đầu ngồi xuống và nói cho em về trách nhiệm trong công việc.
Ông đã nói rằng để thành đạt thì quan trọng nhất phải là trách nghiệm , lòng tin và sự chăm chỉ .
Nhờ đó, em đã ngộ nhận ra và đã rút ra được bài học cho bản thân mình
Và, em muốn được trở thành người giống ông, có trách nhiệm và có uy tín trong công việc và trong cuộc sống.
Một lần, em muốn sang nhà bạn chơi nhưng mẹ không cho và bị bắt ở nhà.
Sau đó em nói dối mẹ và khi bị phát hiện, mẹ đã không còn tin tưởng em nữa
Đó là lý do tại sao em có thể hiểu được bài học của ông rất nhanh.
Em rất biết ơn vì đã có 1 người ông dạy cho em những bài học quan trọng trong cuộc sống.
Xin cám ơn!
A PERSON THAT I ADMIRE
 
A person that I admire? I think that is my grandfather
He’s 65 years old, a retired doctor in my hometown.
He is a hard working doctor
When he was a child, just because of he is the oldest brother, he had to do all the house hold chores and took all the responsobilities in family so he was not able to go to school.
When the war came out, he had to join the army and he is a medication soilder so he didn’t have kill any one
After the war finished , he started to learn at the university
Because of his hard-working, he was doing well in his program eventhough he wasn’t smart students since a child .
Next, when he finished the school, many places offered him to work but he choose to work at the local hospital near his hometown, which is the countryside
He devoted his time, energy and talent to that hospital and became a indispensible doctor in Dong Anh hospital.
After he retired, many people came to asked him for help and to congrated him for what he achived. I feel very happy and proud of him.
He and I both have some common and incommon like we are both big brothers in our families.
We agree that responsibility is very important when we do something.
He and I also debated about problems in life which my grandfather always right. For example, man need to be healthy to protect and provide for family.
Once, I rememberd a story that he told me .
One time, I promise to do a thing for my sister and I forgot it and I pretended didn’t know, my grandfather and I both have a talk.
He said that I need to be more responsible, hard working and be more honest if I wanted to be a successful person
So, I reliased the lesson and kept it for my self
And I wanted to be like my grandfather, not being a doctor but being a responsible and countable person.
So another time which is kind of funny that when I was at home, I wanted to go my friend’s house and mom didn’t let me go
So I decided to lie my mom and when she found out, I became uncountable person.
That’s the reson why I have ability to understand my grandfather’s lessons so fast.
I’m very grateful that I have my grandfather who teaches me many valuable lessons in life.
Thank you!