Ngô Tuấn Anh – Lớp 8 – Trường THCS Sao Việt (VSTAR) – Quận 7 – HCM – Summer Intensive 2018

 

Hôm nay, mình sẽ nói với mọi người về ước mơ của mình trong tương lai. Mình muốn trở thành 1 người như ba của mình.

Ba mình là CEO của 1 công ty kho lạnh và là trụ cột chính của gia đình mình.

Mình muốn trở thành ông ấy vì ông ấy rất thông minh, tài giỏi và biết rất nhiều thứ.

MÌnh nhờ ông ấy vào những bài tập khó hay những công việc phức tạp, ông ấy đều làm được hết.

Có 1 lần, mình nhờ ba để giúp mình về việc ôn và thực hành bài tin học vì mình vốn đã yếu tin học.

Nhưng vì ông ấy đã làm việc với máy tính nhiều rồi nên đã làm cho mình thực hành tốt hơn và nhớ được nhiều hơn.

Cũng có 1 lần, tôi đã phạm 1 lỗi lầm rất lớn: đó là nói dối và bỏ đi trước lỗi sai của mình.

Ba tôi đã biết được, nhưng thay vì đánh tôi, ông ấy lại kêu tôi lại ngồi xuống bên ông và kể cho tôi những bài học về nói dối.

Vì thế cho nên tôi rất quý ba tôi và rất muốn trở thành ông ấy.

Vậy nên, nếu tôi muốn trở thành ba tôi, tôi phải thật là thông minh và hỏi ba tôi về các kinh nghiệm đã có để học hỏi.

 

Today, I will tell people about my dream in the future. I want to be a man like my father.

My father is the CEO of a cold storage company and is the mainstay of his family.

I want to become him because he is very intelligent, talented and knows a lot of things.

He asked him for difficult assignments or complicated tasks, he could do it all.

At one time, I asked my father to help me with the review and practice of informatics because I was weak at it.

But since he’s been working with computers a lot, he’s made me better and more memorable.

Another time, I made a very big mistake: to lie and leave before my mistake.

My father knew, but instead of hitting me, he called me back to sit down with him and told me lessons about lying.

So I was very much in love with him and wanted to be him.

So, if I want to be my dad, I have to be smart and ask my dad about the experiences he has had to learn.

 

Ba bài học rút ra sau 4  tuần học ở HamaVillage

 

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN: GIÚP ĐỠ NHỮNG NGƯỜI ĐANG GẶP RẮC RỐI
Ở nhà, có rất ít người đọc tiếng anh sai nên giúp rất ít.
Nhưng lên Hama Village, minh mới nhận ra có nhiều anh chị cần chỉnh sửa cách đọc tiếng anh.
Vì thế cho nên mình xem xét những người nào cần chỉnh sửa cách đọc tiếng anh và mình chỉnh sửa cho họ.
Kết quả: Các anh chị đã đọc tiếng anh đún và rõ hơn.
 
BÀI HỌC THỨ HAI: BIẾT CÁCH NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG
Ở thành phố mình rất ít nói chuyện trước đám đông nên mình không biết nói chuyện trước đám đông như thế nào.
Nhưng ở đây, chị Hằng đã day cho mình cách nói chuyện trước đám đông.
Mình đã áp dụng những cách đó và đã thử nghiệm.
Kết quả là mình đã biết nói trước đám đông mà không lo sợ.
Bài học: mình phải rèn luyện kỹ năng nói trước đám đông nhiều hơn.
 
BÀI HỌC THỨ BA: PHẢI BIẾT HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ CỦA MÌNH
Ở nhà, mình ít khi làm việc được giao, có thể là không làm luôn.
Nhưng ở Hama Village, vì không có người làm phụ nên mình đã tự làm những việc được giao, chính xác là việc phụ bếp.
Mình không những làm công việc của mình mà còn làm giúp những việc không có người làm.
Kết quả: Những công việc đó được hoàn thành sớm hơn một cách suất sắc.
what’s hug meant to be.