Bài tốt nghiệp của bạn 

Lê Trần Nguyên Các, Trung học thực hành Sài Gòn – Summer Intensive 2018

Chào mọi người!
Em tên là Các
Hôm nay em sẽ kể cho mọi người nghe về ước mơ sau này của em
Sau này, em muốn trở thành bác sĩ
Có ba động lực thúc đẩy em trở thành bác sĩ
Động lực thứ nhất là:
Hiện nay, em thấy rất nhiều người mắc nhiều căn bệnh nan y mà không thể chữa được
Và cũng có rất nhiều người có thể chữa được nhưng không có tiền
Nên em rất muốn giúp đỡ họ chữa những căn bệnh đó, nếu họ không có tiền thì em sẽ chữa miễn phí cho họ
Động lực thứ hai là:
Em cũng rất muốn chữa hết căn bệnh ung thư đại tràng cho ba em
Mặc dù, ba em đã mổ từ lâu và hiện nay có thể nói là khỏi bệnh
Nhưng em rất sợ bệnh của ba em tái phát
Động lực thứ ba là
Hồi nhỏ, cơ thể em rất yếu và thường xuyên bị bệnh
Trong một lần, năm em 4 tuổi, em mắc bệnh ngộ độc thực phẩm và em phải cấp cứu trong bênh viện vào nữa đêm
Lúc đó, em đã cảm thấy rất sợ hãi vì đó là lần đầu tiên em phải vào phòng cấp cứu
Và có một bác sĩ đã nói với em rằng em không nên suy nghĩ tiêu cực vì khi suy nghĩ tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và khó chữa được bệnh
Nhờ câu nói đó em đã cảm thấy đợ hơn và bác sĩ đã chữa hết bệnh cho em
Từ đó cho đến bây giờ, mục tiêu em luôn đặt ra là sẽ trở thành một bác sĩ giỏi và trung thực
Sau khi từ Hama về, em sẽ cố gắng học tốt hơn, đặc biệt là môn tiếng Anh vì làm bác sĩ rất cần tiếng Anh và em sẽ thi IELTS lại để lấy điểm cao hơn
Nhờ đó, em có thể apply học bổng ở các nước giỏi hơn để phát triển ngành bác sĩ của nước ta
Em sẽ cảm thấy tự hào vì đã thực hiện được ước mơ đó
Nếu em có thể thực hiện được ước mơ đó thì em sẽ cố gắng thành một người bác sĩ giỏi và trung thực
Và em sẽ có gắng chữa bệnh cho nhiều người, đặc biệt là người gặp khó khăn.
Hello everybody!
My name is Các
Today, I’m going to tell you about my dream in the future
In the future, I want to become a doctor
There are three motivation that inspire me to become an excelent doctor
The first motivation is:
I have seen lots of people that have fatal deseases that can”t be cured
And there are also lots of people can be cured because they don’t have the money
So I really wanted to help them cured those sickness, if they don’t have money I will cured for them free
The second motivation is:
I really wanted to cure my dad’s intestine cancer
However, he has had a surgery a long time ago and now I can say that it is gone
But I’m afraid that it will be back. I want to save his life.
The third motivation is:
When I was a kid, my body was really weak and often got sick
One time, when I was four, I got food poisoning and I had to go to the hospital at midnight
At that time, I felt very afraid because that is the first time I had to go to the enmergency room
And there is one doctor that told me not to be negative because if I am, it was affect my health and it will be hard to be cured
Because of that sentence I felt less afraid and the doctor has cure that sickness for me
From that until now, my goal that I always set is to be come a good and honest doctor
After coming home from Hama, I will try to study better, especially English because being a doctor really need English and I will take the IELTS test again to get a higher score
Because of that , I can apply schoolarship to study abroad to get better education.
I would proud of myself if I can achive my dream. My parents and my family would proud of myself alot.
I will try my best to be a good and honest doctor
And I will try to cured the sickness for many people, especially the people who have financial problem