8 năm về trước khi tôi còn là sinh viên trường Đại Học cần thơ. Tôi thuê một phòng trọ nhỏ để sinh hoạt và học tập.
Và để tiết kiệm chi phí, tôi đã chia sẻ phòng với ba người bạn khác. Mai mắn thay, một trong ba người đó trở thành bạn thân của tôi.
Sau khi ra trường, chúng tôi vẫn sống chung và làm việc cùng nhau cho đến nay.

Tôi có thể điếm được những con số, chẳng hạn như:
8, là số lần chúng tôi cùng nhau chuyển phòng trọ.
14, là số lần chúng tôi qua lại nhà của nhau chơi.
Hay 1620K là số tiền mà chúng tôi phải trả cho ông chủ nhà trọ khó tính mỗi khi ngày cuối tháng cận kề.
Nhưng tôi không thể nào đếm được bao nhiêu lần chúng tôi đi chơi cùng nhau, ngủ cùng nhau.
Và bao nhiêu lần chúng tôi chia sẻ những chuyện vui, buồn cho nhau.
Đó là những kỹ niệm thật tuyệt vời khiến tôi và anh ấy trở thành bạn thân nhất của nhau.
Anh ấy là Khang, người cùng tuổi của tôi và là một kỹ sư công nghệ thông tin rất giỏi.
Có lẽ đó là lý lo vì sao mà mỗi khi laptop của tôi gặp vấn đề, tôi điều mang đến trước mặt anh ấy và nói “Này, sửa cho tao”. Tôi nghĩ nó tiện lợi hơn bất cứ cách nào trên trái đất này.
Trong cuộc sống hằng ngày cũng vậy, ngôn ngữ giữa hai chúng tôi dường như đạt đến trình độ siêu đẳng, cái mà không cần giải thích gì thêm cũng hiểu hết. Ví dụ:
“Đưa cho tao 500.000 vnd”, anh ấy sẽ biết là để tôi đi chơi với bạn gái và hiển nhiên là không biết ngày nhận lại.
Hay là, “Eh, tới chưa?”, có nghĩa là lương vào tài khoản mày chưa và ngay sau đó chúng tôi sẽ có một buổi tiệc hoành tráng, mặc dù qua ngày hôm sau chúng tôi sẽ xĩn tơi bời.

Có lẽ tình bạn của chúng tôi chỉ diễn ra như thế – bình thường và đơn giản. Nhưng tôi biết để tìm được một người bạn như thế thì không dễ dàng chút nào.
Vì không những chúng tôi phải có chung sở thích mà còn phải có sự chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau.
Và nếu các bạn hỏi tôi rằng, làm thế nào để nhận ra được, ai là người bạn thân nhất của chúng ta?.
Tôi nghĩ, bạn thân là khi bạn bước vào nhà của họ và wifi của bạn sẽ được kết nối tự động.
Cám ơn các bạn!

 

8 years ago when I was a student in Can tho University. I rented a small house to live and study.
And like the ways to save money, I shared the room with three other friends. Fortunately, one of them became my best friend.
Even after graduating, we still have lived and worked together.
 
I can count numbers, such as:
8, the number of times we moved the house together.
14, the times we visited each other’s house.
Or 1620K is the amount of money that we had to pay for the grumpy landlord when the end of the month was coming.
But I can’t count how many times we went out together or slept together.
And how many times we share happiness and sadness together.
These were wonderful memories that made me and him became very close friends.
His name is Khang, same my age and an excelent IT engineer.
Maybe that’s a reason why whenever my laptop has problems, I always brought it in front of him and said “Hey, fix for me”. I think it’s the most convenient way to fix my computer.
In daily life too, we communicate with each other in a special way. We don’t need to explain well by using language, we still understand each other very well. For example:
“Give me 500.000 vnd”, he automatically knows that I’m going out with my girlfriend and of course he doesn’t know the day his money would be back.
Or, “Eh, come yet?”, it means is your salary comming into your account? and then we would drinking out together, even though we would be hangover in the next day.
 
Peharps, our friendship is getting stronger just like that – normal and simple. We know it’s so hart to find out a friend who has strong bone like that.
Because we don’t only have same hobbies but also we share many things in common and understand each other very well.
And if you ask me, how to realize who is our best friend?
I think, best friends is when you walk into their house and your WiFi connects automatically.
Thank you!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *