Sau khi đọc cuốn sách Cuộc Cách mạng một cọng rơm mình quyết định bỏ học.
 
Mình đã thật sự lo lắng vì không biết sau đó mình nên làm gì
Sau 1 tháng, mình xin làm Tình nguyện viên ở Vườn Đom Đóm để học về nông nghiệp.
 
Mình sống với mọi người ở đây, học về nông nghiệp và phát triển những cảm xúc của bản thân, mình thật sự đã học được rất nhiều bài học.
 
1 năm sau Đom Đóm đóng cửa và mình lại cảm thấy lo lắng 1 lần nữa.
 
Mình chuyển tới Đà Lạt, nơi mà mình thật sự muốn sống và tìm được 1 công việc ở tiệm bánh mì vào ngày đó.
 
Ở đó, mình gặp những người đồng nghiệp những người thật sự dễ thương đã dạy mình cách làm ra những cái bánh ngon và chia sẻ với mình câu chuyện về cuộc đời họ.
 
Chúng mình như 1 gia đình nhỏ đầy ắp niềm vui, tiếng cười và yêu thương nhau.
 
Mình đã bỏ việc 1 tháng trước và bây giờ mình ở đây với các bạn những người bạn học đáng yêu.
 
Mặc dù những bước đi trong cuộc đời mình luôn làm mình sợ hãi bởi những khó khăn nhưng niềm tin vào bản thân đã giúp mình rất nhiều.
 
 
Mình nhận ra rằng nếu mình thật sự mong muốn làm điều gì đó thì vũ trụ sẽ chỉ mình con đường để đạt được nó.
 
Xin cám ơn.
Hi everyone
how’re you doing
today I’d like to share with you about my decision of dropping out from my college after reading a book called ”A straw revolution”.
I was really scared because I did not know what should I do then
“a month later, I applied to become a volunteer in Dom Dom Garden in order to learn about agriculture.
I lived with orthers and leaned how to develop my emotion and I really got a lots lessons there.
One year later Dom Dom closed and I was scared again
Then I went to Da Lat where I wanted to live and luckily, I got a new job at the Banh Mi store at that time.
In there, I met my co-workers who are very lovely, they taught me
how to make delicious cakes and shared with me about the stories of their lives.
We liked a small family full of joy, love and laugher, then I decided to quit my job for a month and I moved here to live to you guys, you are all of my lovely classmates.
Although every step in my life always make me feel scared because
of difficulties but the faith in myself helps me a lot.
I realize that if I really want to do something, the Universe will always show me the way to get it.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *