Chào tất cả mọi người!
Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn biêt ước mơ trong tương lai của tôi.
Đó là, trở thành một giáo viên dạy tiếng anh. Ước mơ này bắt đầu khoảng 1 năm về trước khi tôi học tại Wallstreet English – một trung tâm anh ngữ ở TP. HCM.
Đó là lần đầu tiên tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với rất nhiều giáo viên bản xứ, cũng như các bạn trợ giảng tiếng anh giỏi.
Trong suốt quá trình học, tôi gặp nhiều khó khăn về từ vựng và ngữ pháp.
Tuy nhiên, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ tận tâm từ họ. Vì thế tôi cảm thấy rất cám ơn họ.
Một hôm, tôi có dịp nói chuyện với một người trợ giảng tên Hà Anh.
Cô ấy nói về công việc hiện tại của cô ấy tại Wallstreet English. Khi đó tôi chợt nhận ra rằng,
Ak, công việc của cô ấy rất thoải mái, lại có cơ hội tiếp xúc và giúp đỡ nhiều người. Nó không như mình phải đến công ty làm việc 8 giờ/ngày và phải làm việc với máy tính, tài liệu. Nó rất nhàm chán.
Và kể từ khi nói chuyện với cô ấy, tôi thích công việc đó và thích được giúp mọi người học tiếng anh.
Vì thế tôi quyêt định từ bỏ công việc và đến Hama village để dành toàn bộ thời gian 1 năm cho việc tập trung học tiếng anh với niềm tin là trở thành một giáo viên tiếng anh.
Hiện tại, tôi cũng ý thức được rằng, thời gian là chưa đủ. Bản thân cần cố gắn hơn nữa từng giờ, từng ngày để học thêm nhiều thứ, vì tôi biết chỉ khi mình thật sự giỏi, mình mới có thể hướng dẫn và dạy người khác.
Tôi nghĩ rằng, nếu tôi thực hiện được điều này, tôi sẽ rất hài lòng về bản thân mình vì đã làm được cái điều mà mình thích trước đó.
Và cũng tôi nghĩ, gia đình sẽ rất tự hào về tôi.
Tuy nhiên, nếu tôi không đạt được nó,
Nó cũng không phải là vấn đề quá lớn, vì qua chuyến hành trình này tôi cũng học được nhiều điều bổ ích khác.
Biết đâu trong tương lai, tôi thích một thứ khác và các kiến thức đó hữu ích cho tôi.
Cuộc sống là một cuộc hành trình mà, đúng không!
Cám ơn !
Hi everyone,
Today, I’m going to tell you about my dream in the future.
That’s, become an English teacher. This dream began around 1 year ago when I studied at Wallstreet English which is an English center in HCMC.
That was the first time I had opportunity to meet lots of foreigners and good english assistants.
During the studying, I got a lot of problems about vocabularies and grammars.
However, I always receive dedicated help from them. So I felt very thankful for what they did.
One day, I had a chance to talk with Ms. Ha Anh, who is an english assistant.
She talked to me about her current jobs at Wallstreet English. At that time, I realized that:
Oh, her jobs was very comfortable and she has a chance to interact and help many people. It wasn’t like my jobs that I had to work 8 hours per day and worked with computer, documents. It was so boring.
And ever since I talked to her, I have been liking that job and helping everybody to learn English.
So, I decided to quit my job and came to Hama village to spend one whole year for focousing on studying english. with the belife that I’ll be an english teacher.
Curently, I also aware that time is not enough. I need to study hard every hour, every day to get more knowledge. I know only when I’m really good, I can teach others.
I think, if I can do my dream, I will be very happy about myself , because I have done what I like before.
And I also think, my family will be very proud of me.
However, if I do not achieve it,
It’s not a big problem, because thourgh this journey I also learn many other useful things.
Maybe in the future, I like something else and that knowledge is useful to me.
Life is a journey, right?!
Thank you!