Daily Archives: August 4, 2019


Mình sống ở Hama đến bây giờ đã được hơn một năm, tròn một năm sống và học tập như một học viên nội trú và một tháng với cương vị mới là một trợ giảng. Hama đã cho mình nhiều thứ. Thời gian trước khi lên Hama là một […]

HAMA ĐÃ CHO MÌNH NHIỀU THỨ