Daily Archives: July 20, 2017


Một tháng nhanh trôi kể từ ngày tôi đến Hama village. Khi đến đây tôi khá là thất vọng mọi thứ đều không như tôi nghĩ, tôi nghĩ đây sẽ là một căn nhà tiện nghi thì nơi đây chỉ là một cản nhà cơ bản, tôi nghĩ nơi đây […]

NHỮNG ĐIỀU TÔI HỌC ĐƯỢC Ở HAMA