Thường mình nhận được câu hỏi là: Học xong khoá này em có giao tiếp được không? Mục tiêu của em chỉ là giao tiếp thôi.

Thực ra giao tiếp nó khó lắm em, nó khó hơn việc em thi IELTS 6, 7 điểm nhiều.
Yep, tất nhiên học xong chắc chắn em sẽ giao tiếp được, bất cứ khoá nào của chị. Nhưng em giao tiếp được ở cấp độ nào nó phụ thuộc rất nhiều vào bản thân em, vào nỗ lực của em, vào kiến thức nền tảng em đang có.

Giao tiếp không đơn giản là quá trình trao đổi ngôn ngữ, ngôn ngữ nó chỉ chiếm 7% hiệu quả giao tiếp. Cái em thể hiện được rất nhiều khi em trao đổi với người khác: là kiến thức em tích luỹ được, là sự hiểu biết của em về các mặt trong xã hội, là sự trải nghiệm và độ chín của em trong cuộc sống. Những cái đó giáo viên không thể giúp em mà em phải tự học, tự đào đạo cho chính mình.

Giao tiếp là quá trình trao đổi hai chiều, nghĩa là em không chỉ có nói không, mà em phải biết cách lắng nghe và đặt câu hỏi. Để nghe, hiểu và hỏi được nó cần ở em kiến thức, sự hiểu biết và trải nghiệm nhiều mới đặt được câu hỏi cho người khác. Nếu không, cuộc hội thoại sẽ dừng lại ở Hello, how are you, I’m fine, thank you, and you?, I’m fine, thanks and see you later.

Giao tiếp: nói, nghe, viết là đầu ra (C). Để có đầu ra tốt thì đầu vào (A) phải đủ nhiều và có chất lượng. Giáo viên là người cho em công cụ và môi trường để chuyển đổi, convert cái A thành cái C đó bằng nhiều phương pháp khác nhau. Giáo viên và môi trường ở Hama sẽ giúp em phần phương pháp để em biết cách nạp đầu vào sao cho chuẩn và lấy đầu ra sao cho hiệu quả. Em có hiểu không? Việc học là việc của em và giao tiếp ở cấp độ nào nó phụ thuộc chính vào nỗ lực tự thân của em.

Phỏng vấn cho kỳ nhập học ở Hama ngày 20/2/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *